متن امیر مهدی ژوله درباره باخت به ژاپن و مایلی کهن

تیم ملی امید ایران یک بار دیگر از صعود به المپیک بازماند، امیر مهدی ژوله به این اتفاق واکنش نشان داد. . . .