مراسم نکوداشت حمید سبزواری برگزار می‌شود

مراسم نکوداشت حمید سبزواری برگزار می‌شود
مراسم نکوداشت استاد حمید سبزواری روز دوشنبه 25 مرداد ساعت 17 در تالار استاد جلیل شهناز واقع در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد. . . .

مراسم نکوداشت حمید سبزواری برگزار می‌شود

مراسم نکوداشت استاد حمید سبزواری روز دوشنبه 25 مرداد ساعت 17 در تالار استاد جلیل شهناز واقع در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد. . . .
مراسم نکوداشت حمید سبزواری برگزار می‌شود

ایرانی