مروری بر شبکه های اجتماعی و کاربردهای آن در ایران

مروری بر شبکه های اجتماعی و کاربردهای آن در ایران
در سال های گذشته شاهد استفاده روزافزون مردم ایران از شبکه های اجتماعی اینترنتی بوده ایم و به مرور زمان کاربران ایرانی بیشتری عضو شبکه های اجتماعی شدند و بیشتر در آنها فعالیت کردند.
امروزه کمتر ایرانی را می بینید که در شبکه های اجتماعی اینترنتی عضو نباشد و در آنها فعالیت نکند، در واقع اکثر افرادی که به اینترنت دسترسی دارند بیشتر زمان خود را در شبکه های اجتماعی می گذرانند و مطمئنا با وجود چنین شرایطی زندگی دستخوش تغییرات بسیار زیادی خواهد شد و نیاز است که در زندگی تک تک افراد جامعه تغییرات چشمگیری اعمال شود و این قبیل تغییرات سرعت بسیار زیادی نیز خواهند داشت.
انسان ها علاقه بسیار زیادی به تعامل با یکدیگر دارند و مشارکت در گروه های اجتماعی این علاقه را ارضا خواهد کرد، بنابراین قابل پیش بینی است که شبکه های اجتماعی گوناگون از قبیل فیس بوک، اینستاگرام، توییتر، لینکدین، تلگرام و… طرفداران و عضو های بسیار زیادی خواهند داشت و بخشی از زندگی روزمره مردم را نیز به خود اختصاص خواهند داد.

البته با توجه به جدید بودن استفاده از شبکه های اجتماعی در میان ایرانیان، گاهی روش های به کارگیری …

مروری بر شبکه های اجتماعی و کاربردهای آن در ایران

در سال های گذشته شاهد استفاده روزافزون مردم ایران از شبکه های اجتماعی اینترنتی بوده ایم و به مرور زمان کاربران ایرانی بیشتری عضو شبکه های اجتماعی شدند و بیشتر در آنها فعالیت کردند.
امروزه کمتر ایرانی را می بینید که در شبکه های اجتماعی اینترنتی عضو نباشد و در آنها فعالیت نکند، در واقع اکثر افرادی که به اینترنت دسترسی دارند بیشتر زمان خود را در شبکه های اجتماعی می گذرانند و مطمئنا با وجود چنین شرایطی زندگی دستخوش تغییرات بسیار زیادی خواهد شد و نیاز است که در زندگی تک تک افراد جامعه تغییرات چشمگیری اعمال شود و این قبیل تغییرات سرعت بسیار زیادی نیز خواهند داشت.
انسان ها علاقه بسیار زیادی به تعامل با یکدیگر دارند و مشارکت در گروه های اجتماعی این علاقه را ارضا خواهد کرد، بنابراین قابل پیش بینی است که شبکه های اجتماعی گوناگون از قبیل فیس بوک، اینستاگرام، توییتر، لینکدین، تلگرام و… طرفداران و عضو های بسیار زیادی خواهند داشت و بخشی از زندگی روزمره مردم را نیز به خود اختصاص خواهند داد.

البته با توجه به جدید بودن استفاده از شبکه های اجتماعی در میان ایرانیان، گاهی روش های به کارگیری …
مروری بر شبکه های اجتماعی و کاربردهای آن در ایران