ملانوروزی: هیچ نگرانی درباره موزه وجود ندارد

ملانوروزی: هیچ نگرانی درباره موزه وجود ندارد
مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران در تجمع معترضان نسبت به واگذاری موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی گفت: بحث واگذاری این موزه به‌طور کامل از دستور کار خارج شده است و هیچ نگرانی در این باره وجود ندارد. . . .

ملانوروزی: هیچ نگرانی درباره موزه وجود ندارد

مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران در تجمع معترضان نسبت به واگذاری موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی گفت: بحث واگذاری این موزه به‌طور کامل از دستور کار خارج شده است و هیچ نگرانی در این باره وجود ندارد. . . .
ملانوروزی: هیچ نگرانی درباره موزه وجود ندارد

بک لینک رنک 6