میزبانی نمایش ˝ساعت بیست˝ از هنرمندان / عبدالحمید ضیایی از ارتباط نمایش ˝اودیسه˝ با فلسفه گفت

میزبانی نمایش ˝ساعت بیست˝ از هنرمندان / عبدالحمید ضیایی از ارتباط نمایش ˝اودیسه˝ با فلسفه گفت
مدیرکل هنرهای نمایشی و تعدادی از هنرمندان سینما و تئاتر یکشنبه 29 فروردین ماه با حضور در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر از نمایش ˝ ساعت بیست˝ دیدن کردند. . . .

میزبانی نمایش ˝ساعت بیست˝ از هنرمندان / عبدالحمید ضیایی از ارتباط نمایش ˝اودیسه˝ با فلسفه گفت

مدیرکل هنرهای نمایشی و تعدادی از هنرمندان سینما و تئاتر یکشنبه 29 فروردین ماه با حضور در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر از نمایش ˝ ساعت بیست˝ دیدن کردند. . . .
میزبانی نمایش ˝ساعت بیست˝ از هنرمندان / عبدالحمید ضیایی از ارتباط نمایش ˝اودیسه˝ با فلسفه گفت

بک لینک رنک 3

دانلود موزیک