نادرشاه افشار سالن تئاتر می‌سازد / دعوت جشنواره اساتید دانشگاه‌های جهان از ˝تاریکی˝

نادرشاه افشار سالن تئاتر می‌سازد / دعوت جشنواره اساتید دانشگاه‌های جهان از ˝تاریکی˝
عبدالله برجسته می‌گوید به خاطر شرایط خاص سالن اجرای نمایش ˝تاریکی˝ گروه مجبور شده است سالن نمایش را کاملا تغییر دهد. . . .

نادرشاه افشار سالن تئاتر می‌سازد / دعوت جشنواره اساتید دانشگاه‌های جهان از ˝تاریکی˝

عبدالله برجسته می‌گوید به خاطر شرایط خاص سالن اجرای نمایش ˝تاریکی˝ گروه مجبور شده است سالن نمایش را کاملا تغییر دهد. . . .
نادرشاه افشار سالن تئاتر می‌سازد / دعوت جشنواره اساتید دانشگاه‌های جهان از ˝تاریکی˝

فروش بک لینک