نتایج بازخوانی چهاردهمین جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان/ فراخوان پذیرش اجراهای تماشاخانه همای سعادت

نتایج بازخوانی چهاردهمین جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان/ فراخوان پذیرش اجراهای تماشاخانه همای سعادت
چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان اعلام کرد؛ تمامی طرح ها و متون رسیده در مرحله بازبینی حضور دارند. فراخوان پذیرش اجراهای سال 95 تماشاخانه همای سعادت منتشر شد. . . .

نتایج بازخوانی چهاردهمین جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان/ فراخوان پذیرش اجراهای تماشاخانه همای سعادت

چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان اعلام کرد؛ تمامی طرح ها و متون رسیده در مرحله بازبینی حضور دارند. فراخوان پذیرش اجراهای سال 95 تماشاخانه همای سعادت منتشر شد. . . .
نتایج بازخوانی چهاردهمین جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان/ فراخوان پذیرش اجراهای تماشاخانه همای سعادت

بک لینک