نرم افزار اندرویدی مهدی موعود رونمایی شد

نرم افزار اندرویدی مهدی موعود رونمایی شد
نرم افزار اندرویدی «مهدی موعود« با امکان اشتراک گذاری مطالب در تلگرام و اینستگرام از سوی کانون گفتگوی قرآنی تهیه و عرضه شد.

نرم افزار اندرویدی مهدی موعود رونمایی شد

نرم افزار اندرویدی «مهدی موعود« با امکان اشتراک گذاری مطالب در تلگرام و اینستگرام از سوی کانون گفتگوی قرآنی تهیه و عرضه شد.
نرم افزار اندرویدی مهدی موعود رونمایی شد

car