نشست ارتباط اقتصاد هنر و روزنامه نگاری هنری در كوچه باغ

نشست ارتباط اقتصاد هنر و روزنامه نگاری هنری در كوچه باغ
گیلان: نشست ˝ارتباط اقتصاد هنر و روزنامه نگاری هنری˝ امروز جمعه 24 اردیبهشت ماه جاری در نگارخانه كوچه باغ رشت برگزار می شود. . . .

نشست ارتباط اقتصاد هنر و روزنامه نگاری هنری در كوچه باغ

گیلان: نشست ˝ارتباط اقتصاد هنر و روزنامه نگاری هنری˝ امروز جمعه 24 اردیبهشت ماه جاری در نگارخانه كوچه باغ رشت برگزار می شود. . . .
نشست ارتباط اقتصاد هنر و روزنامه نگاری هنری در كوچه باغ

بک لینک رنک 3

پرس نیوز