هشدار تلگرام به تلگرام هاى غیر رسمى

هشدار تلگرام به تلگرام هاى غیر رسمى
تلگرام در اقدام تازه ای ورژن موبوگرام خودش را تخریب کرد!

به گزارش  بولتن نیوز ، تلگرام به تلگرام هاى غیر رسمى دستور داده که “حالت روح” را از نرم افزارهاى خود حذف کنند
همچنین گفته شده است که در غیر این صورت طى 10 روز ارتباط این تلگرام های غیر رسمی با سرورهاى تلگرام قطع می شود.
بد نیست بدانید که حالت روح در نرم افزارهای غیر رسمی تلگرام این قابلیت را به کاربر می دهد تا ضمن خواندن پیام، مخاطب پیام شما متوجه خواندن پیام توسط شما نشود.

هشدار تلگرام به تلگرام هاى غیر رسمى

تلگرام در اقدام تازه ای ورژن موبوگرام خودش را تخریب کرد!

به گزارش  بولتن نیوز ، تلگرام به تلگرام هاى غیر رسمى دستور داده که “حالت روح” را از نرم افزارهاى خود حذف کنند
همچنین گفته شده است که در غیر این صورت طى 10 روز ارتباط این تلگرام های غیر رسمی با سرورهاى تلگرام قطع می شود.
بد نیست بدانید که حالت روح در نرم افزارهای غیر رسمی تلگرام این قابلیت را به کاربر می دهد تا ضمن خواندن پیام، مخاطب پیام شما متوجه خواندن پیام توسط شما نشود.
هشدار تلگرام به تلگرام هاى غیر رسمى