همایون شجریان خواننده اپرای ˝خیام˝ شد

همایون شجریان خواننده اپرای ˝خیام˝ شد
سرپرست گروه تئاتر ˝آران˝ از حضور همایون شجریان به عنوان خواننده نقش خیام در جدیدترین اپرای عروسکی این گروه تئاتری خبر داد و گفت وی در زمینه دستمزد بیشترین همکاری را با گروه داشته است. . . .

همایون شجریان خواننده اپرای ˝خیام˝ شد

سرپرست گروه تئاتر ˝آران˝ از حضور همایون شجریان به عنوان خواننده نقش خیام در جدیدترین اپرای عروسکی این گروه تئاتری خبر داد و گفت وی در زمینه دستمزد بیشترین همکاری را با گروه داشته است. . . .
همایون شجریان خواننده اپرای ˝خیام˝ شد

عکس