همکاری مجدد اسپیلبرگ با بازیگری که برای فیلم او اسکار گرفت

همکاری مجدد اسپیلبرگ با بازیگری که برای فیلم او اسکار گرفت
مارک رایلنس در فیلم ˝ربودن ادگاردو مورتارا˝ به کارگردانی استیون اسپیلبرگ بازی می‌کند. . . .

همکاری مجدد اسپیلبرگ با بازیگری که برای فیلم او اسکار گرفت

مارک رایلنس در فیلم ˝ربودن ادگاردو مورتارا˝ به کارگردانی استیون اسپیلبرگ بازی می‌کند. . . .
همکاری مجدد اسپیلبرگ با بازیگری که برای فیلم او اسکار گرفت

فروش بک لینک