کارگاه ˝توسعه تجهیزات نورپردازی˝ در تئاتر شهر/ نمایشنامه‌های یازدهمین جشنواره تئاتر رضوی معرفی شدند

کارگاه ˝توسعه تجهیزات نورپردازی˝ در تئاتر شهر/ نمایشنامه‌های یازدهمین جشنواره تئاتر رضوی معرفی شدند
برای نخستین بار در کشور کارگاه آشنایی با فناوری‌های نوین تجهیزات نورپردازی به همت گروه تئاتر کارگاه بندرعباس و همکاری انجمن روشنایی ایرانیان در مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. . . .

کارگاه ˝توسعه تجهیزات نورپردازی˝ در تئاتر شهر/ نمایشنامه‌های یازدهمین جشنواره تئاتر رضوی معرفی شدند

برای نخستین بار در کشور کارگاه آشنایی با فناوری‌های نوین تجهیزات نورپردازی به همت گروه تئاتر کارگاه بندرعباس و همکاری انجمن روشنایی ایرانیان در مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. . . .
کارگاه ˝توسعه تجهیزات نورپردازی˝ در تئاتر شهر/ نمایشنامه‌های یازدهمین جشنواره تئاتر رضوی معرفی شدند

بک لینک رنک 3

روزنامه قانون