کانال تلگرام نمایشگاه قرآن راه اندازی شد

کانال تلگرام نمایشگاه قرآن راه اندازی شد
کانال تلگرام بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به آدرس telegram.me/quranexpo راه اندازی شد.
به گزارش ستاد خبری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن،کانال تلگرام نمایشگاه قرآن کریم telegram.me/quranexpo راه اندازی شده است.
کانال تلگرام نمایشگاه قرآن به منظور اطلاع رسانی و استفاده از ظرفیت شبکه های مجازی ایجاد شده است و از این پس علاقه مندان می توانند اخبار نمایشگاه را در این کانال
مشاهده کنند.
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار
«به سوی فهم قرآن» از ٢٤ خرداد ماه تا ٨ …

کانال تلگرام نمایشگاه قرآن راه اندازی شد

کانال تلگرام بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به آدرس telegram.me/quranexpo راه اندازی شد.
به گزارش ستاد خبری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن،کانال تلگرام نمایشگاه قرآن کریم telegram.me/quranexpo راه اندازی شده است.
کانال تلگرام نمایشگاه قرآن به منظور اطلاع رسانی و استفاده از ظرفیت شبکه های مجازی ایجاد شده است و از این پس علاقه مندان می توانند اخبار نمایشگاه را در این کانال
مشاهده کنند.
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار
«به سوی فهم قرآن» از ٢٤ خرداد ماه تا ٨ …
کانال تلگرام نمایشگاه قرآن راه اندازی شد

خرم خبر