کنت فابر کاستل در گذشت

کمپانی آلمانی فابر- کاستل که سابقه ای بالغ بر 255 سال دارد، خبر درگذشت مدیر عامل مجموعه، کنت آنتون ولفگانگ فون فابر کاستل را اعلام کرد. . . .