کیارستمی از دوستان و دوستدارانش تشکر کرد

کیارستمی از دوستان و دوستدارانش تشکر کرد
عباس کیارستمی بنا به درخواست پزشکان و خانواده‌اش امکان ملاقات ندارد . . .

کیارستمی از دوستان و دوستدارانش تشکر کرد

عباس کیارستمی بنا به درخواست پزشکان و خانواده‌اش امکان ملاقات ندارد . . .
کیارستمی از دوستان و دوستدارانش تشکر کرد

خرید بک لینک