نمایشگاه گروهی نقاشی در ˝ایده پارسی˝/ گالری اُ میزبان تئاتر صامت

نمایشگاه گروهی نقاشی در ˝ایده پارسی˝/ گالری اُ میزبان تئاتر صامتنمایشگاه نقاشی‌های علی نصیر در گالری اُ افتتاح می‌شود. . . . نمایشگاه گروهی نقاشی در ˝ایده پارسی˝/ گالری اُ میزبان تئاتر صامت نمایشگاه نقاشی‌های علی نصیر در گالری اُ… Continue Reading