˝بینوایان˝، ˝بازی یالتا˝، ˝زندگی پوست های شکلاتی˝ و…/آخر هفته با تئاتر

˝بینوایان˝، ˝بازی یالتا˝، ˝زندگی پوست های شکلاتی˝ و…/آخر هفته با تئاترروزهای پنجشنبه و جمعه 26 و 27 فروردین ماه ده‌ها اثر نمایشی در سالن‌های پایتخت روی صحنه می‌رود. . . . ˝بینوایان˝، ˝بازی یالتا˝، ˝زندگی پوست های شکلاتی˝ و…/آخر هفته… Continue Reading