تست گریم ˝بدون تاریخ ، بدون امضاء˝ آغاز شد

تست گریم ˝بدون تاریخ ، بدون امضاء˝ آغاز شدبعد از حدود ٢ ماه پیش تولید فیلم سینمایى ˝بدون تاریخ، بدون امضاء˝ ، تست گریم بازیگران این فیلم آغاز شد. . . . تست گریم ˝بدون تاریخ ، بدون امضاء˝ آغاز… Continue Reading