رویداد هنری ˝بهارستان˝ نوروز را به شهر آورد

۴۸۶ هنرمند نقاش، مجسمه‌ساز، گرافیست و هنرهای محیطی با سالانه هنرهای شهری بهار تهران همگام با شهروندان تهرانی به استقبال از بهار سال ۱۳۹۵ رفتند. . . .