اولین ˝تئاترکوچک˝کانون تولید شد

اولین ˝تئاتر کوچک˝در قالب یک جعبه نمایشی با قابلیت اجرا در دورترین مناطق کشور توسط مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید شد. . . .