مرادخانی: ˝تئاتر رضوی˝ جشنواره‌ای برای اعتلای فرهنگ کشور است

مرادخانی: ˝تئاتر رضوی˝ جشنواره‌ای برای اعتلای فرهنگ کشور استعلی مرادخانی جشنواره تئاتر رضوی را راهکاری برای اعتلای فرهنگ کشور خواند و تصریح کرد: باید از همه امکانات خود برای رساندن جشنواره تئاتر رضوی به جایگاه قبال اعتنایی در حوزه بین… Continue Reading