دومین نمایشگاه ˝حجم‌گرایى در مد˝ افتتاح می‌شود

دومین نمایشگاه ˝حجم‌گرایى در مد˝ افتتاح می‌شودنمایشگاه حجم‌گرایى در مد با حضور چهره‌های هنرى و فرهنگى در فرهنگسرای اندیشه افتتاح می‌شود. . . . دومین نمایشگاه ˝حجم‌گرایى در مد˝ افتتاح می‌شود نمایشگاه حجم‌گرایى در مد با حضور چهره‌های هنرى و… Continue Reading