نمایشنامه‌خوانی ˝شب روی سنگفرش خیس˝ با حضور جمشید مشایخی

نمایشنامه‌خوانی ˝شب روی سنگفرش خیس˝ با حضور جمشید مشایخیدر چهاردهمین نشست نخستین دوره‌ی جشنواره‌ی نمایشنامه-خوانی آثار اکبر رادی نمایشنامه‌خوانی ˝شب روی سنگفرش خیس˝ با حضور جمشید مشایخی اجرا می‌شود. . . . نمایشنامه‌خوانی ˝شب روی سنگفرش خیس˝ با حضور جمشید… Continue Reading