˝مشتاق˝ در تالار رودکی به روی صحنه می‌رود

˝مشتاق˝ در تالار رودکی به روی صحنه می‌رودگروه مشتاق به سرپرستی ˝خسرو عامری فر˝ 31 تیر ماه در سالن رودکی به روی صحنه می‌رود. . . . ˝مشتاق˝ در تالار رودکی به روی صحنه می‌رود گروه مشتاق به سرپرستی ˝خسرو… Continue Reading