حمید جبلی و رؤیا افشار دو نمایش را افتتاح کردند/ اجرای ویژه ˝یک سیب برای دو نفر˝ و ˝همه دزدها که ..˝

آیین افتتاح نمایش ˝تشپ کال˝ با حضور حمید جبلی و مرضیه برومند برگزار شد. رؤیا افشار هم چراغ نمایش ˝خانه دلقک کجاست؟˝ را روشن کرد. خبرهایی دیگر حاکی از اجرای ویژه ˝یک سیب برای دو نفر˝ و ˝همه دزدها که… Continue Reading