استخدام مهندس صنایع در شهرک صنعتی عباس آباد

استخدام مهندس صنایع در شهرک صنعتی عباس آبادبه یکنفر مهندس صنایع جهت کار در شهرک صنعتی عباس آباد – تهران نیازمندیم. از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند. email: m.fadaei.n@gmail.com برای عضویت در… Continue Reading