آبستره‌های قربانی‌نژاد در نگارخانه استاد غلامی شیراز

آبستره‌های قربانی‌نژاد در نگارخانه استاد غلامی شیرازفارس: نمایشگاه آثار نقاشی آبستره اكسپرسیونیسم گلشن قربانی‌نژاد در نگارخانه استاد غلامی شیراز گشایش یافت. . . . آبستره‌های قربانی‌نژاد در نگارخانه استاد غلامی شیراز فارس: نمایشگاه آثار نقاشی آبستره اكسپرسیونیسم گلشن قربانی‌نژاد در… Continue Reading