آخرین وضعیت فیروز زنوزی جلالی

خانواده فیروز زنوزی جلالی ضمن اعلام بهبود نسبی حال این نویسنده از رسانه‌ها خواستند اخبار مربوط به درمان این او را صرفا از طریق فرزندانش دنبال کنند. . . .