نعیمی آخرین نمایشنامه‌اش را در کنش معاصر می‌خواند

نعیمی آخرین نمایشنامه‌اش را در کنش معاصر می‌خواندنمایشنامه ˝اینک آن انسان˝ نوشته حمیدرضا نعیمی در سلسله برنامه‌های ˝سفر به اتاق تحریر˝ سالن کنش معاصر تهران ˝شنبه‌های کنش معاصر˝ توسط او خوانده می‌شود. این برنامه ساعت 19 روز 9 مرداد در… Continue Reading