آدم رنگی‌ در تهران دیده شد / عکس

آدم رنگی‌ در تهران دیده شد / عکسخیابان ولیعصر تهران این روزها جولانگاه آدم رنگی‌هایی شده که مشغول کار هستند. . . . آدم رنگی‌ در تهران دیده شد / عکس خیابان ولیعصر تهران این روزها جولانگاه آدم رنگی‌هایی شده… Continue Reading