مدلینگ، تحفه ی آتلیه داران و آرایشگران بر خاموشی فرهنگ ایرانی

مدلینگ، تحفه ی آتلیه داران و آرایشگران بر خاموشی فرهنگ ایرانیاز آنجا که خوشبختانه یا بدبختانه ، آتلیه داران و آرایشگران برای معرفی کارهای خود هریک در تلگرام کانالی و در اینستاگرام صفحه ای باز کرده اند با پرداخت مبلغ… Continue Reading