کوروش زارعی: به تئاتر شهرستان اعتقاد دارم / آرزوهای مدیر کل هنرهای نمایشی حوزه هنری

کوروش زارعی: به تئاتر شهرستان اعتقاد دارم / آرزوهای مدیر کل هنرهای نمایشی حوزه هنریکوروش زارعی مدیر هنرهای نمایشی حوزه هنری در نشست رسانه‌ای اش برنامه‌هایی را مطرح کرد که از آنها با عنوان آرزو های‌اش نام برد، زیرا از… Continue Reading