موسسه ملل: سپرده گذاران آرمان از مراجعه به شعبه های موسسه بپرهیزند

موسسه ملل: سپرده گذاران آرمان از مراجعه به شعبه های موسسه بپرهیزندموسسه اعتباری ملل که مدیریت دارایی ها و بدهی های تعاونی اعتباری وحدت(آرمان) را بر عهده دارد از سپرده گذاران آن تعاونی خواست تا انتشار اطلاعیه های بعدی از… Continue Reading