اطلاعیه مهم شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

اطلاعیه مهم شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگانپایگاه اطلاع رسانی آزادگان ایران : به اطلاع سهام داران محترم شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان می رساند؛ اخیراً مشاهده گردیده، پیام هایی جعلی، با نام روابط عمومی و لوگوی تبلیغاتی این شرکت، به… Continue Reading