استقبال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از بازسازی اصولی بنای آزادی

در جلسه مشترک مدیران کل دفتر برنامه و بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در برج آزادی تشکیل گردید بر ارائه طرح مطالعاتی به منظور بازسازی اساسی… Continue Reading