آزار و اذیت دختر نوجوان در پارک

آزار و اذیت دختر نوجوان در پارکپسر جوان که متهم است دختر نوجوانی را در پارکی در تهران مورد آزار و اذیت قرار داده، دستگیر شد. دو هفته پیش دختری نوجوان با حضور در اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران از… Continue Reading