آسیب لیست های جعلی به سرمایه های اجتماعی

لیست نهایی اصلاح طلبان منتشرشد! لیست اصلاح طلبان به زودی منتشرمی شود! لیست اصلاح طلبان بالاخره منتشرشد! و… . این روزها ده ها پیام دیگربا تیترهای شبیه آنچه گفته شد درفضاهای مجازی همچون تلگرام است که جا به جا می… Continue Reading