آشنایی با هنر ارسی سازی

  آشنایی با هنر ارسی سازی ارسی از ویژه ترین عناصر معماری ایرانی هستند   ارسی چیست؟ ارسی گونه ای پنجره چوبی و شبکه دار کشویی است که با بالا و پایین رفتن باز و بسته می شود. بلندای ارسی… Continue Reading