استخدام آقا آشنا به نقشه خوانی جهت همکاری با شرکت معتبر

استخدام آقا آشنا به نقشه خوانی جهت همکاری با شرکت معتبرشرکت نیما صنعت فارس در شیراز به سه نیروی آقا آشنا به نقشه خوانی، آزمایشات جوش و رنگ، رشته مکانیک یا عمران نیازمند است. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره… Continue Reading