استخدام: آشپز، گارسون، ظرف شور نظافت چی / ارومیه

استخدام: آشپز، گارسون، ظرف شور نظافت چی / ارومیهرستوران سنتی : جهت تکمیل کادر پرسنل خود به افراد واجد شرایط نیاز مند است … ١ آشپز سنتی پز (ماهر) ٢ آشپز ایرانی(ماهر) ٣ تخته کار ماهر و کباب پز ٤… Continue Reading