آغاز مجدد اکران‌های پردیس چارسو

آغاز مجدد اکران‌های پردیس چارسواکران‌های عمومی در پردیس سینمایی چارسو از ۷ اردیبهشت ماه از سر گرفته می‌شود. . . . آغاز مجدد اکران‌های پردیس چارسو اکران‌های عمومی در پردیس سینمایی چارسو از ۷ اردیبهشت ماه از سر گرفته می‌شود.… Continue Reading