آغاز طرح ساماندهی کانال های تلگرامی؛ چگونه کانال خود را به ثبت برسانیم؟

آغاز طرح ساماندهی کانال های تلگرامی؛ چگونه کانال خود را به ثبت برسانیم؟اگر به خاطر داشته باشید، تقریبا از ماه گذشته زمزمه هایی مبنی بر تصمیم جدی شورای عالی مجازی جهت نظارت دقیق تر بر محتوای پیام رسان تلگرام شنیده… Continue Reading