ملیکا در آغوش خانواده

ملیکا در آغوش خانوادهاعتماد  ملیکا دختربچه یک سال و نیمه مشهدی که اول مردادماه مقابل خانه شان در خیابان قیس آباد مشهد گم شده بود در یکی از پارک های اصفهان پیدا شد. سه شنبه شب ماموران اداره آگاهی این… Continue Reading