استخدام فروشنده آقا با مزایای عالی در فرش فرهی در بیرجند

استخدام فروشنده آقا با مزایای عالی در فرش فرهی در بیرجنداستخدام شرکت نساجی فرخ سپهر کاشان (فرش فرهی) شرکت نساجی فرخ سپهر کاشان (فرش فرهی) جهت تکمیل کادر فروشگاهی خود از آقایان واجد شرایط خود در استان خراسان جنوبی شهر… Continue Reading