آمار تماشاگران تالارهای نمایشی تا نیمه مرداد ماه

آمار تماشاگران تالارهای نمایشی تا نیمه مرداد ماهمجموع آمار تماشاگران تالارهای مجموعه تئاتر شهر ، سنگلج ، هنر و خانه نمایش از اول تا 15 مرداد ماه جاری از سوی سالن‌های نمایش اعلام شد. . . . آمار تماشاگران تالارهای… Continue Reading