تلگرام به کمک تقویت فرهنگ کتابخوانی در کرمان آمد

تلگرام به کمک تقویت فرهنگ کتابخوانی در کرمان آمدمردم کرمان با اجرای طرح «کتاب خوان مجازی» در قالب ویدئوهای کوتاه می توانند کتابهای مورد نظر خود را در گروه تلگرامی با همین نام به اشتراک بگذارند. به گزارش پایگاه اطلاع… Continue Reading