آموزش قراردادن لینک تلگرام در نسخه جدید اینستاگرام! + آموزش تصویری

بویر دیزاین – در نسحه جدید اینستاگرام قابلیت گذاشتن لینک سایر شبکه های اجتماعی برداشته شد و کسانی که پروفایل خود را بروز می کنند با پیغامی مواجه می شوند که باید لینک تلگرامی خود را از داخل پروفایل بردارند.… Continue Reading