آموزش و نظارت؛ راهکاری برای کاهش عوارض فضای مجازی

رضا رمضانی اینترنت نگرانی های جدیدی را درباره نقض حریم خصوصی به وجود آورده است. در دوره ای که رایانه ها می توانند به صورت همیشگی همه چیز را ذخیره کنند تمام عکس های آنلاین، به روز کردن ها، پست… Continue Reading