«کلش آو کلنز» فیلتر شده است؟

«کلش آو کلنز» فیلتر شده است؟خبر فیلتر شدن بازی «کلش آو کلنز» با واکنش کانال رسمی بنیاد ملی بازی های رایانه ای در تلگرام مواجه شد. «کلش آو کلنز» فیلتر شده است؟ خبر فیلتر شدن بازی «کلش آو کلنز» با… Continue Reading

واکنش رسمی به فیلتر شدن «کلش آو کلنز»: مشکل از اینترنت است

واکنش رسمی به فیلتر شدن «کلش آو کلنز»: مشکل از اینترنت استخبر فیلتر شدن بازی «کلش آو کلنز» با واکنش کانال رسمی بنیاد ملی بازی های رایانه ای در تلگرام مواجه شد. واکنش رسمی به فیلتر شدن «کلش آو کلنز»:… Continue Reading